The 6th International Conference on Big Data Applications an.. 2018-07-06
    The 5th International Conference on Big Data Applications an.. 2017-09-18
    스마트팩토리 구축 세미나 개최 2017. 07.18(화) 14:00~18:00 2017-07-11
    [기상청/한국기상산업진흥원]2017 날씨 빅데이터 콘테스트 (~07... 2017-06-12
    한국빅데이터서비스학회 4th BIGDAS 논문 모집 2017-06-02
    [금융보안원] 2017 빅데이터 활용 금융 아이디어 공모전(~7.2) 2017-05-23